Een jaaroverzicht van de zwaluwnestkasten aan onze woning
-opsomming van gebeurtenissen-

- 2020 -

7 maart 2020
De schoongemaakte nestkasten terug gehangen en de camera’s terug opgestart.
’s Avonds wordt al duidelijk dat huismussen, zoals vorig jaar, één van de nestkasten (B) gebruiken om te overnachten. Elke avond keert een vrouwtjes-mus terug naar het nest om te overnachten.

13 maart 2020
Aangezien we merkten dat de huismussen meer en meer interesse hebben in onze gierzwaluwnestkasten, hebben we 3 extra mussen-loften, gekocht en opgehangen. Op de zijkant (Noordzijde) hangen er nu 5, vooraan (Oostzijde) 1 mussenloft, 1 nieuwe betonnen gierzwaluwnestkast, en onze 7 vertrouwde gierzwaluwnestkasten. Het jaren geleden gekochte mussenappartement hebben we laten hangen, maar hier hebben de mussen nog niet veel interesse in getoond.

25 maart 2020
Vanaf nu wordt er in nestkast 5 volop aan een nestje gewerkt door een mannetjes-mus, af en toe komt een vrouwtje heel even in het nest.
Soms is er ook een mannetje te zien in nestkast B.
Ook in nestkast 1 en 2 komen er af en toe musjes de nesten inspecteren.

28 maart
’s Ochtends hebben we gemerkt dat er een spreeuw in nestkast B zat en het nestmateriaal grotendeels door elkaar heeft gehaald. Erna is er geen enkele mus meer terug gekeerd naar het nest, ook de spreeuw niet.
In nestkast 5 wordt er wel nog volop gewerkt en nestmateriaal aangebracht, en dit vooral door het mannetje.

6 april
Het (gier)zwaluwseizoen start rampzalig : in Athene en een deel van Griekenland is het, vooral ’s nachts, heel koud met hevige buien. Veel kleine trekvogels, vooral zwaluwen liggen – ook dood – op de straten en de balkons.
Aangezien er huismussen in onze vaste gierzwaluwennestkasten komen, kleven we deze voorlopig dicht (gierzwaluwen kunnen verstrikt raken in het nestmateriaal van de huismussen en dat willen we absoluut voorkomen).

16 april
De huismussen zijn nog altijd volop aan het nestelen, ondertussen zijn ze dus al een aantal weken bezig.
Aangezien er heel veel nestmateriaal is, en hierdoor ook de camera geblokkeerd wordt, kunnen we niet volgen wanneer er eitjes en/of jongen in het nest zijn.
Het vrouwtje overnacht in nestkast 5, het mannetje in nestkast 2.
Aangezien in Spanje er al verschillende gierzwaluwen gemeld zijn, voor alle zekerheid onze dichtgemaakte gierzwaluwnestkasten terug open gemaakt.

23 april
Vanaf nu horen we de jongen huismusjongen in nestkast 5, er wordt blijkbaar volop gevoederd. Onze mannetjesmus overnacht vanaf nu in nestkast 1, na enkele dagen terug in nestkast 2.

25 april
’s Avonds om 19 uur de eerste gierzwaluw gezien dit jaar!, rond 20 uur al 5.

26 april
’s Ochtend is onze eerste gierzwaluw terug! in nestkast 4, vanaf nu wordt het wachten wanneer het koppeltje terug herenigd zal worden, dat kan enkele dagen maar ook enkele weken duren.

30 april
Een mannetjesmus vliegt rond 11u50 regelmatig tussen de verschillende nestkasten : nestkast 3, nestkast 4 (op dat moment is de gierzwaluw niet in het nest), terug nestkast 3, erna 4, erna nestkast 5 (= de nestkast met de huismussenjongen).
Kort erna merken we dat enkel nog de vrouwtjes mus de jongeren voedert, om haar en de jongen te helpen leggen we in een bakje regelmatig ontdooide krekeltjes (die ook gevoederd worden aan ‘gestrande’ gierzwaluwen).

4 mei
Nestkast 4 :
11u58
Onze 2e gierzwaluw is ook terug in het nest, ons eerste koppeltje is dus compleet!
Overdag wordt er regelmatig in en uit gevlogen, vanaf 20u30 blijven ze samen in het nest.

Nestkast 5 :
Ondertussen worden de 3 jongen (3 vrouwtjes ) in nestkast 5 constant door het vrouwtje alleen gevoederd, regelmatig zijn de jongeren vleugeloefeningen aan het doen.

6 mei
Nestkast 1 : 6u30 : 1e gierzwaluw, hopen op een 2e koppeltje!

9 mei
Nestkast 5:
12u15 : de 3 jongen zitten regelmatig voor de invliegopening en worden daar ook nog gevoederd
12u26 : 2 van de 3 jongen verlaten het nest, het 3e jong blijft nog eventjes in het nest, en wordt daar ook nog gevoederd.
12u46 : het laatste jong verlaat uiteindelijk ook het nest. ’s Avonds is het vrouwtjesmusje terug in het nest. (tot 11 mei)

Nestkast 1 : ’s Avonds zijn er 2 gierzwaluwen in het nest

10 mei
Nestkast 1 : ’s Ochtends zijn de gierzwaluwen alweer weg

Nestkast A : 17u25 : 2 gierzwaluwen samen in nestkast A zien vliegen (vorig jaar hadden we hier een eerste maal een koppeltje, maar zonder eitjes/jongen)
’s Avonds merken we dat er in nestkast 1 maar 1 gierzwaluw meer in het nest is!

11 mei
Nestkast 5 : Regelmatig zijn er huismussen in het nest, meestal een mannetje, blijkbaar wordt er alweer een nieuw nest voorbereid.

13 mei :
Nestkast 4 : 9u48 : 1e ei gezien !

Nestkast A : beide gierzwaluwen hebben ook in de nestkast overnacht, hopelijk blijft dit koppeltje compleet.

Nestkast 1 : de ene gierzwaluw heeft ook in de nestkast overnacht

14 mei
Nestkast 4 : 9u39 : 2e ei gezien!

17 mei
Nestkast 4 : 12u53 : 3e ei gezien!
Beide gierzwaluwen waren vandaag tot nu in het nest gebleven, het 3e jong kon er dus vroeger al geweest zijn, maar we konden het nu pas zien.

Nestkast A : het 2e koppeltje is nog altijd compleet, overdag zijn ze niet dikwijls in het nest. Een mannetjesmus profiteert van hun afwezigheid om regelmatig pluimpjes te gaan stelen uit hun nest. Ze overnachten sedert de eerste dag, 10 mei, samen in het nest.

Nestkast 1 : de ene gierzwaluw overnacht wel nog altijd in het nest, maar is overdag bijna constant weg.

18 mei :
Nestkast 4 : vanaf nu blijft er steeds een gierzwaluw in het nest, ze zijn volop aan het broeden en wisselen elkaar heel regelmatig af.

19 mei
Nestkast 1 : ’s Avonds zijn er terug 2 gierzwaluwen in het nest

20 mei :
Nestkast A : 11u50 : 1e ei gezien

Nestkast 1 : Beide gierzwaluwen waren om 7 uur al weg
Vanaf 10u37 regelmatig 1 in en uit het nest
16u23 : 2 gierzwaluwen in het nest, maar lijken zo ver mogelijk van elkaar af te zitten
16u32 lijken ze te vechten, ruim een uur zitten ze terug ver van elkaar, om 17u20 zitten ze samen in het nest en zijn ze aan het knuffelen, tot om 18 uur één gierzwaluw vertrekt.
Om 21 uur zijn ze terug samen in het nest en blijven ze er ook samen overnachten. Het 3e koppeltje blijft vanaf nu samen.

Nestkast 5 : Ondertussen blijven de huismussen verder werken aan hun nestje, door het vele nestmateriaal blokkeren ze echter de camera dus kunnen we niet goed volgen wat er juist gebeurt.

22 mei :
Nestkast 1 :
9u46 gevecht, 9u50 zijn er 3 gierzwaluwen in het nest en wordt er gevochten, kort erna hangt één van hen aan de buitenkant van het nest en vertrekt, maar om 9u58 zijn ze terug met 3 in het nest en wordt er hevig gevochten. Om 10u13 blijft één van de gierzwaluwen eventjes hangen, 2 van hen lijken vast te zitten, de poten aan elkaar, kort erna vliegen ze samen weg. Direct erna verlaat de 3e gierzwaluw ook het nest, maar is kort erna terug in het nest. Om 10u25 is de 2e ook terug in het nest. Eerst wordt er nog wat gekrijst, om 10u33 wordt er gelukkig alweer geknuffeld en lijkt de rust terug te keren.

Nestkast A : Deze nestkast is groter dan de andere en het nestje zelf is ook dieper, daarom zien we voorlopig geen 2e eitje, maar we vermoeden dat er ondertussen al een 2e eitjes is. Normaal gezien is er niet meer dan 2 dagen tussen.

24 mei :
Nestkast 4 : Er blijft constant één gierzwaluw in het nest, en wisselen heel regelmatig af.

Nestakst A : Ook hier zijn ze aan het broeden, maar voorlopig wordt het nest wel soms eventjes alleen gelaten.

Nestkast 1 : Beiden overnachten samen in het nest, maar overdag is het nest regelmatig leeg.

Nestkast 5 : Ook dit nestje is zeker en vast nog in gebruik door huismussen, maar niet te volgen door de grote hoeveelheid nestmateriaal die nog altijd de camera blokkeert.

28 mei :
Nestkast 4 : Er blijft constant één gierzwaluw in het nest, en ze wisselen heel regelmatig af. Ze laten hun nestje nooit alleen.

Nestkast A : Vanaf vandaag wordt ook dit nest niet meer alleen gelaten.

31 mei :
Nestkast 1 : Beide gierzwaluwen blijven samen tot 10u48 in het nest, erna ook hier het 1e ei gezien. Erna is er regelmatig minstens één van hen in het nest, maar het nest wordt ook regelmatig alleen gelaten.

2 juni :
Nestkast 1 : 13u02 : 2e ei gezien
In de 3 nestkasten samen hebben we dus 7 eitjes.

Zowel in nestkast 4 als in nestkast A blijft er constant één in het nest om te broeden, er wordt nog altijd heel regelmatig afgewisseld.

Nestkast 5 : vandaag horen we duidelijk jonge musjes, er is ook regelmatig beweging in en uit het nest, dus wordt er duidelijk gevoederd.

3 juni :
Nestkast 4 : ’s Avonds zien we het 1e jong.

Zowel in nestkast 4 als in nestkast A wordt het nest nooit onbewaakt/on-bebroed gelaten.

Nestkast 5 : huismussen zijn volop aan het voederen.

4 juni :
Nestkast 4 : 20 uur : 2e jong gezien

5 juni :
Nestkast 4 : 6u30 : 3e jong is er ook (gebroken schelpje vooraan in het nest), aangezien er altijd een gierzwaluw in het nest blijft en de jongen warm houdt, duurt het eventjes vooraleer we het jong effectief kunnen zien, om 21u20 zien we heel eventjes de 3 jongen samen.

Nestkast A : Ook hier blijft er bijna constant een gierzwaluw in het nest en worden de eitjes bijna nooit alleen gelaten.

Nestkast 1 : Ook hier blijft er meestal één gierzwaluw in het nest, maar af en toe verlaten ze toch nog allebei het nest.

7 juni :
Nestkast 5 : Onze huismussen zijn nog altijd amper te zien, verstopt door het vele nestmateriaal, maar vandaag zien we hen toch eventjes allebei samen in het nest, en zijn we dus zeker dat ze nog allebei aan het voederen zijn.

8 juni :
In nestkast 4 worden de jongen nog altijd geen moment alleen gelaten, in nestkast A blijven ze soms heel even allebei weg, maar meestal wordt er nog altijd regelmatig afgewisseld bij het broeden.

In nestkast 1 daarentegen worden de eitjes wel een hele tijd alleen gelaten : vanaf 13 tot 16u30 zelfs blijft het nest leeg, erna worden de eitjes wel weer warm gehouden.

9 juni :
Nestkast 4 :
In nestkast 4 worden de jongen nog altijd geen moment alleen gelaten tot rond 15u15 : op dat moment worden de 3 jongen voor een korte tijd alleen gelaten in het nest. Het oudste jong is 6 dagen oud. Het was van 17 mei geleden dat geen enkele volwassen gierzwaluw in het nest was.

Nestkast A : 14u12 : 1e jong gezien
Erna laten beide gierzwaluwen het nest met het ene jong en nog een ei, regelmatig voor korte periodes alleen.

Nestkast 1 : ook vandaag laten ze het nest, en de eieren worden dus niet bebroed, lange tijd (van 12 tot 19 uur) alleen.

10 juni :

Vanaf nu worden de jongen in nestkast 4 regelmatig alleen gelaten.

Nestkast A : 11u15 : 2e jong gezien

15 juni :
Nestkast 5 :
Bij de huismussen is het nog altijd een grote drukte. De 3 jongen (vrouwtjes) zitten nu ook regelmatig vooraan in het nest. Voor zover we het kunnen volgen/zien, voedert – net als bij het vorige nest – enkel de vrouwtjes mus nog. De jongen blijven regelmatig vooraan in het nest zitten, ook fladderen ze dikwijls volop met hun vleugeltjes om te oefenen, ze staan op het punt hun nestje te verlaten.
Vooral in de voortuin is zijn er constant veel mussen, zowel volwassen mussen als jongen, die voedsel komen zoeken en naar het drinkbakje komen. De mussenloften (voorlopig zonder camera’s) lijken dus ook gebruikt te worden.
Ook vliegen er regelmatig veel niet-broedende gierzwaluwen (bangers) rond die regelmatig aan de nestkasten hangen.

17 juni :
Nestkast 5 :
Rond 6 uur zien we nog een musje voor de opening zitten, aangezien de camera’s nog niet aan staan, zien we op dat moment enkel de buitenzijde. Blijkbaar zijn de andere jongen kort ervoor uitgevlogen
Om 7u10 merken we dat er ook hier een gierzwaluw in de nestkast zit, boven het mussennestmateriaal dus, blijft bijna een uur in het nest. Van 12u55 tot 14u30 blijft hij terug in het nest. Rond 21u30 blijft hij terug een tijd in het nest.
Rond 10u30 merken we dat er ook gierzwaluwen in de nestkasten (zonder camera’s) achteraan in- en uitvliegen.

18 juni :
Nestkast 5 : Om 20u45 is er terug een gierzwaluw in het nest, hij/zij blijft daar de rest van de avond, en blijft ook in het nest overnachten.

19 juni :
Nestkast 4 :
De 3 jongen hun oogjes zijn ondertussen open (oudste jong 16 dagen oud), er wordt al duchtig met de vleugeltjes gefladderd, de vleugelpennen zijn ondertussen duidelijk te zien.

Nestkast A :
Het oudste jong is ondertussen 10 dagen oud, ze hebben ook al veel pluimpjes, en zien er heel pluizig uit.

Nestkast 1 :
Er blijft constant een gierzwaluw in het nest om de beide eitjes te bebroeden.

Nestkast 5 :
De gierzwaluw komt overdag heel dikwijls naar het nest terug, ’s avonds kot hij ook terug naar het nest en overnacht er ook.
Er hebben geen huismussen meer geprobeerd om in het nest te komen, maar aan de loften (zonder camera’s) zien we wel heel dikwijls mussen.

20 juni :
Nestkast 5 : De gierzwaluw komt regelmatig terug naar het nest, en overnacht er ook.

21 juni :
Nestkast 1 : 8 u : 1e jong gezien

Nestkast 5 : gierzwaluw overnacht terug in het nest.

22 juni :
Nestkast 5 :
10u30 : 2 gierzwaluwen samen in het nest (ons 4e koppeltje), met het nestmateriaal van de huismussen wordt het dus wel krap. We hebben het niet verwijderd, omdat we niet zeker waren of er niet opnieuw huismussen zouden nestelen, bovendien willen we de andere gierzwaluwen niet storen. Voorlopig overnacht (ondertussen al de 5e nacht) er maar één gierzwaluw in het nest.

23 juni : 26° vandaag
Nestkast 4 :
De jongen beginnen het duidelijk warm te krijgen. Het oudste jong kruipt al regelmatig uit de nestring, en gaat dicht bij de opening zitten.

Nestkast A :
De oogjes van de jongen zijn ondertussen open. Ook zij oefenen al regelmatig hun kleine vleugeltjes.

Nestkast 1 :
10u35 : 2e jong gezien

Nestkast 5 : Beide gierzwaluwen komen regelmatig in het nest, maar ook nu overnacht er maar één gierzwaluw in het nest.

24 juni : 31° vandaag

Nestkast 4 : Ook vandaag zit één van de jongen regelmatig dicht bij de opening om wat verkoeling te zoeken.

Nestkast 5 : Ook vandaag komen beide gierzwaluwen regelmatig naar het nest, maar vanavond overnachten ze de 1e keer samen in het nest. Vanaf nu overnachten ze elke nacht ’s avonds in het nest.
Ook aan de nestkasten achteraan onze woning (zonder camera’s) wordt er regelmatig aan en ingevlogen.

25 juni : 32° vandaag
Nestkast 5 : Vanaf nu overnachten beide gierzwaluwen samen in het nest, het lijkt er op dat ze samen zullen blijven. We hopen alvast dat ze volgend jaar ook terug zullen komen.
Vorig jaar zijn onze gierzwaluwen in A vrij laat samen in het nest gekomen, maar ze zijn ook een hele tijd samen gebleven, zonder eitjes. Dit jaar zijn ze terug gekomen en nu hebben ze wel jongen.

28 juni : 20° vandaag
Nestkast 4 : Nu het minder warm is, blijven de 3 jongen meer samen in hun nestje zitten, en wordt er veel geknuffeld.

1 juli :
Nestkast 4 : Het oudste jong is al 4 weken oud, alle jongen oefenen regelmatig hun vleugeltjes, maar het grootste jong het meest.

3 juli :
Nestkast 1 : 1 jong (oudste jong is 12 dagen oud) komt vandaag de eerste keer uit de nestring, en blijft daar ook (zelfs vrij dicht bij de opening) tot 19 uur.

8 juli:
Nestkast 4 :
Het oudste jong is ondertussen al 5 weken oud.
Vorig jaar zijn de beide volwassen gierzwaluwen (toen de jongen 5 weken oud waren) in dezelfde nestkast vertrokken na de hoge temperaturen eind juli. Dit jaar zijn de jongen dus enkele weken vroeger, en momenteel is het ook, voor de tijd van het jaar, vrij fris : 20°.

Nestkast A :
Vandaag zitten de jongen voor de eerste keer allebei dicht bij de opening.
Het oudste jong is bijna 4 weken oud.

Nestkast 1 :
Het oudste jong is 17 dagen oud.

Nestkast 5 :
Beide gierzwaluwen blijven regelmatig in het nest komen, en overnachten ook nog steeds samen in het nest.
Ook aan de nestkasten achteraan onze woning (nog zonder camera’s dus) zien we regelmatig gierzwaluwen.
Bovendien is het bij de huismussen (in de loften hebben we nog geen camera’s) ook druk : regelmatig zien we mussen in en uit vliegen.

12 juli :
Nestkast 4 :
Vooral het oudste jong zit heel regelmatig voor de opening, soms krijgt hij/zij ook al gezelschap van het 2e jong. Ze oefenen en strekken nu ook al regelmatig hun vleugels, om binnenkort te kunnen vertrekken.

Nestkast A :
Ook hier beginnen de jongen al regelmatig voor de opening te zitten.

Nestkast 5 :
Beide gierzwaluwen overnachten nog steeds allebei in het nest, ook werken ze regelmatig aan het, op de huismussen veroverde nest, het lijkt er op dat ze nog van plan zijn om een tijd te blijven.

15 juli : het is nog altijd vrij fris (20°) en regelmatig bewolkt
Nestkast 4 : 8u28
Na een beetje twijfelen voor de opening, vertrekt het eerste jong (vandaag 6 weken oud), direct erna zijn de 2 andere jongen ook constant bezig met vleugeloefeningen en opdrukken om hun spieren te oefenen.

Nestkast A :
Ook hier zijn beide jongen regelmatig aan het oefenen.

Nestkast 1 :
Een van de jongen zit al dikwijls voor de opening.

17 juli :
Nestkast 4 : 9u23
Het 2e jong (vandaag 43 dagen oud) verlaat het nest.

Zowel in nestkast A en 1 wordt door beide jongen duchtig geoefend.

In de 3 nestkasten met jongen werd tot vandaag door beide volwassenen gevoederd en kwamen ze ook steeds beiden in het nest overnachten.
Vanavond komt echter in nestkast 4 maar één volwassene terug naar het nest : deze nacht blijft er dus slechts één jong en één volwassene in het nest.

18 juli :
Nestkast 4 : 22u30 
Het 3e jong (vandaag 43 dagen oud) verlaat ook het nest.
Vandaag werd het jong nog enkele keren gevoederd. Gisteren overnachtte maar één volwassene in het nest, vanavond zijn ze echter allebei terug (maar dus zonder jongen) in het nest.

Nestkast A :
Beide jongen werden vandaag nog wel gevoederd, maar vanavond is er maar één volwassene in het nest

Nestkast 1 :
Hier komen beide volwassenen nog samen overnachten in het nest, samen met de 2 jongen.

Nestkast 5 :
Ook hier komen de beide volwassen gierzwaluwen nog regelmatig naar het nest komen en ook ’s nachts komen ze samen overnachten.

19 juli
Nestkast 4 :
Vanavond (om 21u32 terug in het nest) overnacht maar één volwassene in het nest.

Nestkast A :
Hier wordt ook minder gevoederd naar vanavond zijn beide volwassenen wel terug samen in het nest om te overnachten.

Nestkast 1 :
Beide volwassenen blijven samen in het nest overnachten bij de 2 jongen, ook in nestkast 5 overnachten beide gierzwaluwen nog steeds elke avond in het nest.

20 juli
Nestkast 4 :
Vanavond (om 22u10 terug in het nest) overnacht maar één volwassene in het nest.

In de andere nestkasten overnachten ze nog allemaal in het nest.

21 juli
Nestkast 4 :
’s Ochtends zijn wel beide volwassen gierzwaluwen terug samen in het nest.
Ondanks het feit dat er maar één volwassene meer overnachtte in het nest, wordt er vandaag wel regelmatig gevochten in het nest.
Vanaf 7u30 zijn regelmatig 2 gierzwaluwen in het nest, ook wordt er regelmatig gevochten. Vandaag vliegen er immers veel ‘bangers’ vooraan de nesten, waarschijnlijk is één van hen het nest binnen gedrongen, met dus regelmatig gevechten tot gevolg, vanaf 12u40 blijft het nest leeg.
Om 20u54 komt één volwassene terug in het nest overnachten.

Nestkast A : 8u06 
1e jong verlaat, zonder veel te twijfelen, het nest.
Het 2e jong heeft vandaag nog enkele voederbeurten gehad.
Om 22u34 vertrekt ook het 2e jong.
Beide volwassenen waren ondertussen al in het nest, zij overnachten vannacht dus samen, maar voor de eerste maal zonder hun jongen, in het nest.

Nestkast 1 :
Beide volwassenen overnachten samen, met de 2 jongen, in het nest.

Nestkast 5 :
Ook hier overnachten beide volwassenen samen in het nest.

23 juli :
Nestkast 4 :
Elke avond overnacht er nog steeds één volwassene in het nest.

Nestkast A :
Het is de eerste avond, nadat de jongen het nest verlaten hadden, dat er maar één volwassene overnacht in het nest.

Nestkast 1 :
Hier blijven beide volwassenen blijven samen in het nest overnachten bij de 2 jongen, ook in nestkast 5 overnachten beide gierzwaluwen nog steeds elke avond in het nest.

24 juli :
Vanavond blijft nestkast A leeg, in de andere nesten blijft het voorlopig hetzelfde als de vorige nachten.
Ondertussen zijn al een groot deel gierzwaluwen vertrokken, terug richting Afrika, het wordt al veel minder druk in de lucht en aan de nestkasten.

25 juli :
Nestkast 4 :
Nog steeds één volwassene ’s nachts in het nest.

Nestkast A :
Vannacht terug één volwassene in het nest.

Nestkast 1 :
Voorlopig blijven beide volwassene de jongen voederen, en overnachten ze ook nog samen in het nest.

Nestkast 5 :
Vanaf 24 juni (ruim een maand dus) hadden ze samen overnacht, maar vandaag is er maar één volwassene in het nest.
Vanaf vandaag in elk nest (behalve Nestkast 1 met de jongen) dus ’s nachts maar één volwassene meer.

27 juli :
Nestkast 4 :
Laatste volwassene vertrokken om 11u52 (na een hele tijd te lijken twijfelen voor de opening).

Nestkast A en 5 :
Hier zijn de laatste volwassenen tussen 9 en 10 uur vertrokken.

Nestkast 1 :
Beide volwassenen voederen de jongen nog regelmatig en overnachten ook ’s nachts nog samen in het nest. De jongen zijn ondertussen 5 weken oud en zullen binnenkort dus ook vertrekken.

31 juli :
zonnig en warm, 35°
De meeste gierzwaluwen zijn ondertussen al een tijdje vertrokken, vanavond maar een 12-tal meer tegelijk gezien.

Nestkast 1 :
Beide jongen worden nog, met grote tussenpozen gevoederd.
Vanaf 21u54 zijn beide volwassenen in het nest.
22u30 : Het 1e jong is vertrokken, samen met één volwassene, ondanks het feit dat er onweer is (vooral bliksem), maar zonder regen.
Vannacht blijven er dus één volwassene en één jong in het nest.

1 augustus :
De laatste volwassene blijft vandaag lang in het nest (tot 9u25) om nog een laatste keer te knuffelen lijkt het wel.
Het laatste jong oefent bijna constant met fladderen en opdrukken en zit ook heel vaak voor de opening.
We hebben om 13 uur en een laatste keer om 16u57 gezien dat het jong gevoederd werd, erna blijft het dus alleen in het nest.

2 augustus :
8u36 : Het laatste jong is ook vertrokken.
Vanaf nu blijven onze gierzwaluwnesten dus leeg.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze gierzwaluwen zijn gelukkig vertrokken nu er dit jaar terug een hittegolf op komst is, hoeven we ons hierover gelukkig geen zorgen te maken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 augustus :
Vandaag een laatste keer 2 gierzwaluwen gezien.

De laatste weken vlogen er nog af en toe een aantal (maximum 8 samen gezien) in onze buurt rond, vanavond echter de laatste keer 2 samen gezien.


- 2019 -

Het jaar begon opnieuw met mussen die nestkast 3 inpalmden.
Om één of andere reden zijn de ouders echter gestopt met voederen, lees hier hun verhaal.

Ondertussen hebben 3 koppels gierzwaluwen hun intrek genomen in de nesten. 

Nestkast 4 met 3 jongen:

Donderdag 2 mei was de eerste gierzwaluw in het nest, maar na een halfuur was deze al terug vertrokken.
’s Avonds was hij er terug en is gebleven tot de volgende ochtend.
De avond erna bleef het nest echter leeg en pas op woensdagavond 8 mei was er terug één gierzwaluw in het nest.

Vanaf dan is deze regelmatig terug naar het nest gekomen en ook elke nacht in het nest gebleven.

Het heeft echter geduurd tot zaterdag 18 mei 11u55 vooraleer ze herenigd waren, maar na een half uur zijn ze samen het nest uitgevlogen.
’s Avonds waren ze allebei terug in het nest en vanaf toen zijn ze regelmatig terug samen in het nest geweest, en dus ook elke nacht.

Op 30 mei waren de 2 eerste eitjes er, op 1 juni nog een derde.

Na een broedperiode van 3 weken is op 18 juni het eerste jong uit het ei gekropen.
Aangezien er vanaf dan steeds minimum één volwassene in het nest gebleven is, was het niet makkelijk te zien, maar op 22 juni hebben we 3 jongen gezien.

Ondertussen zijn de 3 jongen al goed gegroeid, ze poetsen uitgebreid hun veren en oefenen regelmatig hun vleugeltjes. Voorlopig blijven ze in de nestring, maar het zal niet lang meer duren vooraleer ze nieuwsgierig voor de vliegopening gaan zitten.

Nestkast 1 met 2 jongen :

Pas op 19 mei is er een gierzwaluw in een tweede nestkast gekomen.
Heeft enkele malen het nest bezocht, maar is ’s nachts niet gebleven.
Ook de volgende dag bleef het leeg.

Donderdagavond 30 mei was er 1 gierzwaluw in het nest, vrijdagochtend bleek er ook een 2e te zijn.
Op 31 mei waren ze wel regelmatig samen in het nest, ook ’s avonds, maar voor het donker werd was één toch terug weg.

Vanaf zaterdag 1 juni waren ze regelmatig samen in het nest en vanaf dan ook elke nacht samen tot 8 juni.
De komende dagen wordt het nest wel regelmatig bezocht, maar niet elke nacht blijven beide gierzwaluwen in het nest.
Pas vanaf 14 juni blijven ze ook ’s nachts samen in het nest.

Door de vorm van het nest konden we ook niet duidelijk zien of er eitjes in het nest lagen, pas op 15 juni hebben we duidelijk 2 eieren gezien.
Vanaf nu wordt er ook pas effectief gebroed : er blijft bijna constant 1 gierzwaluw in het nest, en ze brengen ook pluimpjes binnen om hun nestje in te richten, ervoor was dat nog niet het geval. Het koppeltje in nest 4 bracht al van in het begin nestmateriaal mee.

Op zondag 30 juni zagen we het eerste jong, maandag 1 juli ook het 2e jong.
De eerste dagen wisselen de volwassen gierzwaluwen constant af om het jong warm te houden.
Ze laten de jongen pas alleen als ze ongeveer een week oud zijn.
’s Nachts blijven allebei de volwassen gierzwaluwen ook in het nest.

Ondertussen zijn beide jongen ook al goed gegroeid en beginnen ook al pluimen te krijgen, een deel van de donsveren zijn bij hen ook al verdwenen.

Het nest zullen ze verlaten als ze een 6-tal weken oud zijn.

Nestkast A : 2 volwassen gierzwaluwen, noch eieren, noch jongen

Het is dit jaar het eerste jaar dat we tegelijkertijd 3 bezette gierzwaluwnesten hebben.

Maandag 10 juni voor de eerste keer, al was het maar heel even, een gierzwaluw in nestkast A.
De volgende ochtend was er terug één in het nest, om 6u15 was deze echter al terug weg.

Pas op woensdagavond was het nest weer bezet en tot zaterdag 15 juni kwam deze regelmatig terug om er zelfs de nacht door te brengen, alsof hij op een partner wachtte.

Zaterdag 15 juni leek een koppeltje mussen het nest in te nemen, brachten ook nestmateriaal aan.
Vanaf 14 uur kwamen echter 2 gierzwaluwen regelmatig in het nest, ook ’s avonds, maar net voor het donker werd, waren ze alweer weg.

Vanaf zondagvoormiddag regelmatig 1 of 2 gierzwaluwen in het nest, en zijn ook ’s nachts in het nest gebleven, tot vrijdagochtend overnachtten ze ook in het nest.

Vrijdagavond bleef het nest echter leeg en dachten we dat ze het voor bekeken hielden, maar zaterdagochtend waren ze er terug en tot dinsdagochtend 2 juli bleven ze ook ’s nachts beiden in het nest.

Dinsdagavond 2 juli bleef er terug maar 1 gierzwaluw over, deze bleef wel alle nachten terugkomen naar het nest.

Vanaf zondagavond 7 juli waren ze terug herenigd en overnachtten ook weer allebei in het nest tot woensdagochtend 17 juli (rond 8 uur tegelijk het nest verlaten, in de loop van de dag kwam er wel nog 1 terug naar het nest).
’s Avonds was er terug maar 1 gierzwaluw en gingen we er van uit dat deze niet meer terug zou komen.
Vanaf half juli is het immers de periode waarin een groot aantal gierzwaluwen (meestal gierzwaluwen van 1 à 2 jaar die nog geen nest hebben) terug vertrekken naar Afrika.

Tot onze verbazing was donderdagavond 18 juli ons koppeltje terug compleet.

Vrijdagavond 1 gierzwaluw in het nest maar terug gaan vliegen.

Zaterdag 20 juli om 22u04 kwamen beide gierzwaluwen terug samen in het nestje om te blijven overnachten.
Vertrek om 08u45, op onze nationale feestdag.

Nestkast B: mussen

Na het mussenavontuur dat in nest 3 slecht afgelopen was, hebben we ondertussen nog een mussennestje gehad in nestkast B (tussen A en 1, bewoond door gierzwaluwen).

Aangezien de mussen overijverig waren en de nestkast volgepropt hadden met nestmateriaal, dus ook voor de camera, konden we hier niet echt goed opvolgen wat er gebeurde.

Eind mei hadden we wel de indruk dat er druk gevoederd werd.
Zaterdag 8 juni werd het plots stil in het nest, normaal gezien hadden de jonge mussen toen het nest verlaten.

Vanaf 14 juni hoorden we terug regelmatig gekwetter in en rond het nest, dus werd er een volgend nestje opgestart en werd er nog extra nestmateriaal aangebracht.

Donderdag 18 juli werd het terug stil in het nest.

Buiten de nestkasten vliegen er wel nog veel mussen in het rond en vrijdagochtend 19 juli zagen we ook een jong musje op de garage.
Nu wordt het dus weer afwachten.


Built with Mobirise site themes