free amp templates

Een jaaroverzicht van de zwaluwnestkasten aan onze woning
-opsomming van gebeurtenissen-

- 2019 -

Het jaar begon opnieuw met mussen die nestkast 3 inpalmden.
Om één of andere reden zijn de ouders echter gestopt met voederen, lees hier hun verhaal.

Ondertussen hebben 3 koppels gierzwaluwen hun intrek genomen in de nesten. 

Nestkast 4 met 3 jongen:

Donderdag 2 mei was de eerste gierzwaluw in het nest, maar na een halfuur was deze al terug vertrokken.
’s Avonds was hij er terug en is gebleven tot de volgende ochtend.
De avond erna bleef het nest echter leeg en pas op woensdagavond 8 mei was er terug één gierzwaluw in het nest.

Vanaf dan is deze regelmatig terug naar het nest gekomen en ook elke nacht in het nest gebleven.

Het heeft echter geduurd tot zaterdag 18 mei 11u55 vooraleer ze herenigd waren, maar na een half uur zijn ze samen het nest uitgevlogen.
’s Avonds waren ze allebei terug in het nest en vanaf toen zijn ze regelmatig terug samen in het nest geweest, en dus ook elke nacht.

Op 30 mei waren de 2 eerste eitjes er, op 1 juni nog een derde.

Na een broedperiode van 3 weken is op 18 juni het eerste jong uit het ei gekropen.
Aangezien er vanaf dan steeds minimum één volwassene in het nest gebleven is, was het niet makkelijk te zien, maar op 22 juni hebben we 3 jongen gezien.

Ondertussen zijn de 3 jongen al goed gegroeid, ze poetsen uitgebreid hun veren en oefenen regelmatig hun vleugeltjes. Voorlopig blijven ze in de nestring, maar het zal niet lang meer duren vooraleer ze nieuwsgierig voor de vliegopening gaan zitten.

Nestkast 1 met 2 jongen :

Pas op 19 mei is er een gierzwaluw in een tweede nestkast gekomen.
Heeft enkele malen het nest bezocht, maar is ’s nachts niet gebleven.
Ook de volgende dag bleef het leeg.

Donderdagavond 30 mei was er 1 gierzwaluw in het nest, vrijdagochtend bleek er ook een 2e te zijn.
Op 31 mei waren ze wel regelmatig samen in het nest, ook ’s avonds, maar voor het donker werd was één toch terug weg.

Vanaf zaterdag 1 juni waren ze regelmatig samen in het nest en vanaf dan ook elke nacht samen tot 8 juni.
De komende dagen wordt het nest wel regelmatig bezocht, maar niet elke nacht blijven beide gierzwaluwen in het nest.
Pas vanaf 14 juni blijven ze ook ’s nachts samen in het nest.

Door de vorm van het nest konden we ook niet duidelijk zien of er eitjes in het nest lagen, pas op 15 juni hebben we duidelijk 2 eieren gezien.
Vanaf nu wordt er ook pas effectief gebroed : er blijft bijna constant 1 gierzwaluw in het nest, en ze brengen ook pluimpjes binnen om hun nestje in te richten, ervoor was dat nog niet het geval. Het koppeltje in nest 4 bracht al van in het begin nestmateriaal mee.

Op zondag 30 juni zagen we het eerste jong, maandag 1 juli ook het 2e jong.
De eerste dagen wisselen de volwassen gierzwaluwen constant af om het jong warm te houden.
Ze laten de jongen pas alleen als ze ongeveer een week oud zijn.
’s Nachts blijven allebei de volwassen gierzwaluwen ook in het nest.

Ondertussen zijn beide jongen ook al goed gegroeid en beginnen ook al pluimen te krijgen, een deel van de donsveren zijn bij hen ook al verdwenen.

Het nest zullen ze verlaten als ze een 6-tal weken oud zijn.

Nestkast A : 2 volwassen gierzwaluwen, noch eieren, noch jongen

Het is dit jaar het eerste jaar dat we tegelijkertijd 3 bezette gierzwaluwnesten hebben.

Maandag 10 juni voor de eerste keer, al was het maar heel even, een gierzwaluw in nestkast A.
De volgende ochtend was er terug één in het nest, om 6u15 was deze echter al terug weg.

Pas op woensdagavond was het nest weer bezet en tot zaterdag 15 juni kwam deze regelmatig terug om er zelfs de nacht door te brengen, alsof hij op een partner wachtte.

Zaterdag 15 juni leek een koppeltje mussen het nest in te nemen, brachten ook nestmateriaal aan.
Vanaf 14 uur kwamen echter 2 gierzwaluwen regelmatig in het nest, ook ’s avonds, maar net voor het donker werd, waren ze alweer weg.

Vanaf zondagvoormiddag regelmatig 1 of 2 gierzwaluwen in het nest, en zijn ook ’s nachts in het nest gebleven, tot vrijdagochtend overnachtten ze ook in het nest.

Vrijdagavond bleef het nest echter leeg en dachten we dat ze het voor bekeken hielden, maar zaterdagochtend waren ze er terug en tot dinsdagochtend 2 juli bleven ze ook ’s nachts beiden in het nest.

Dinsdagavond 2 juli bleef er terug maar 1 gierzwaluw over, deze bleef wel alle nachten terugkomen naar het nest.

Vanaf zondagavond 7 juli waren ze terug herenigd en overnachtten ook weer allebei in het nest tot woensdagochtend 17 juli (rond 8 uur tegelijk het nest verlaten, in de loop van de dag kwam er wel nog 1 terug naar het nest).
’s Avonds was er terug maar 1 gierzwaluw en gingen we er van uit dat deze niet meer terug zou komen.
Vanaf half juli is het immers de periode waarin een groot aantal gierzwaluwen (meestal gierzwaluwen van 1 à 2 jaar die nog geen nest hebben) terug vertrekken naar Afrika.

Tot onze verbazing was donderdagavond 18 juli ons koppeltje terug compleet.

Vrijdagavond 1 gierzwaluw in het nest maar terug gaan vliegen.

Zaterdag 20 juli om 22u04 kwamen beide gierzwaluwen terug samen in het nestje om te blijven overnachten.
Vertrek om 08u45, op onze nationale feestdag.

Nestkast B: mussen

Na het mussenavontuur dat in nest 3 slecht afgelopen was, hebben we ondertussen nog een mussennestje gehad in nestkast B (tussen A en 1, bewoond door gierzwaluwen).

Aangezien de mussen overijverig waren en de nestkast volgepropt hadden met nestmateriaal, dus ook voor de camera, konden we hier niet echt goed opvolgen wat er gebeurde.

Eind mei hadden we wel de indruk dat er druk gevoederd werd.
Zaterdag 8 juni werd het plots stil in het nest, normaal gezien hadden de jonge mussen toen het nest verlaten.

Vanaf 14 juni hoorden we terug regelmatig gekwetter in en rond het nest, dus werd er een volgend nestje opgestart en werd er nog extra nestmateriaal aangebracht.

Donderdag 18 juli werd het terug stil in het nest.

Buiten de nestkasten vliegen er wel nog veel mussen in het rond en vrijdagochtend 19 juli zagen we ook een jong musje op de garage.
Nu wordt het dus weer afwachten.